nlen

Wij zetten in op Taal “Het Taalakkoord”

Foto Hans met Lodewijk

Dinsdag 27 januari 2015 tekende Managing Director van MOPP Hans Mars met minister
Lodewijk Asscher (Ministerie van SZW) de intentieverklaring “Wij zetten in op Taal”.


Intentieverklaring:

Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders kunnen niet goed lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Ongeveer de helft van hen heeft een baan. De gevolgen van een taalachterstand, op de werkvloer en daarbuiten, zijn groot.

MOPP, één van de 25 koplopers van het Taalakkoord, zien iedere dag hoe belangrijk het is dat werknemers de Nederlandse taal goed beheersen. En we zien de impact die wij en andere werkgevers daar op hebben, zowel binnen als buiten de organisatie.

Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid en zetten ons in om het taboe te doorbreken.
Taal is de motor, in welke sector je ook werkt. Taal helpt je vooruit.

MOPP committeert zich aan het Taalakkoord en maakt Nederlandse taalbeheersing tot prioriteit. We stimuleren taal op de werkvloer met concrete acties en sporen andere bedrijven in Nederland aan zich aan te sluiten bij het Taalakkoord. Deze afspraken heeft MOPP ondertekent samen met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.