nlen

Mobiel

Mobiele projecten bestaan ​​uit een breed scala van constructies. Voor de behandeling van deze constructies, zoals: opslagtanks, procesinstallaties, leidingsystemen, etc. heeft MOPP een mobiele afdeling, die in staat is om deze zaken bij u op locatie te behandelen.

Onze gritstraal-, hogedruk waterstraal- en spuit apparatuur is modern en efficiënt. MOPP bezit stofvrij straalmachines waarmee we straal activiteiten kunnen uitvoeren zonder de milieubelasting van open gritstralen.

Voor al deze activiteiten kunnen we een beroep doen op een zeer gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers met uitgebreide werkervaring.

De kracht van ons bedrijf is dat we flexibel kunnen inspelen op uw wensen. Onze prioriteit is om uw downtime tot een absoluut minimum te beperken door u de best mogelijke doorlooptijd te bieden.